hòa thu
 /// Minh họa: Tuấn Anh

Một mình - Thơ của Hòa Thu

0
Những ngày sao đi vắng
Bầu trời mùa mưa nghiêng
Em không bên cửa sổ
Em không nhìn thấy em...