học sinh nghiên cứu khoa học
Khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học

Khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học

0
Bộ GD-ĐT lần đầu tiên đã công bố dự thảo quy chế cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật.