hội nghị thành đô
Luôn đề cao nội lực trong phát triển kinh tế

Luôn đề cao nội lực trong phát triển kinh tế

0
Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười là người lãnh đạo đất nước trong những thời điểm bước ngoặt: từ chớm đổi mới, thiếu đói, lạm phát, “tứ bề thọ nạn” khi Liên Xô, Đông Âu sụp đổ, bị bao vây, cấm vận; đến khi xuất khẩu lương thực, chấm dứt được lạm phát, bình thường hóa quan hệ với Mỹ, Trung Quốc, các nước láng giềng và gia nhập các tổ chức quốc tế...
.