hư hỏng mặt đường
Lún đường chủ yếu do thiết kế

Lún đường chủ yếu do thiết kế

0
Sáng 20.6, tại TP.HCM diễn ra hội thảo đánh giá tổng quan về hư hỏng mặt đường, do Hội Cầu - đường - cảng TP.HCM phối hợp Viện Khoa học và Công nghệ GTVT tổ chức.