Huawei P30 Pro
Từ một siêu phẩm, Huawei P30 Pro đang có giá thu mua rất thấp  /// Ảnh: Reuters

Huawei P30 Pro bị 'ép giá' còn 3 triệu đồng

7
Do những vấn đề với Huawei gần đây mà P30 Pro - một trong những smartphone hàng đầu của năm 2019 - đã nhanh chóng bị mất giá trị khi chủ sở hữu bán máy đi.