hướng dẫn viên trung quốc
Đừng để kẻ xấu sỉ nhục quốc thể

Đừng để kẻ xấu sỉ nhục quốc thể

12
Báo chí và dư luận xã hội đang hết sức bất bình bởi tình trạng hướng dẫn viên Trung Quốc hành nghề trái phép tại VN. Họ trắng trợn xuyên tạc lịch sử, thuyết minh tùy tiện, làm cả những việc không thể làm ngay tại Trung Quốc.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng