Juan Lucas Rosas
Tuân thủ nghiêm các khâu trong khám chữa bệnh sẽ giảm được sự cố y khoa /// Ảnh: Bác sĩ cung cấp

50% sự cố y khoa có thể phòng ngừa được

0
Theo giới chuyên môn, 50% số sự cố y khoa trong khám chữa bệnh có thể phòng ngừa được nếu các bệnh viện thực hiện tốt vấn đề quản lý chất lượng bệnh viện.