Khắc phục Thiên tai
Nhật xem xét dùng ODA hỗ trợ quân đội nước ngoài

Nhật xem xét dùng ODA hỗ trợ quân đội nước ngoài

0
Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch cho phép dùng nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) để hỗ trợ quân đội nước ngoài trong các nhiệm vụ phi tác chiến như hỗ trợ nhân đạo, khắc phục thiên tai và tuần tra bờ biển.