khắc tên
Bi hài chuyện khắc tên trên hiện vật công đức

Bi hài chuyện khắc tên trên hiện vật công đức

0

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Đức Bình suýt 'chết đứng' khi thấy một lư hương tại chùa Cầu Cá, P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên (Hà Nội) có khắc rõ ràng tên từng người cúng tiến.