kho đồ đá
Nhạc sĩ Đàm Hường với các đồ đá trong vườn nhà /// Ảnh Kỳ Văn

Ông nhạc sĩ và kho đồ đá bên sông Cấm

0
Dạy tiếng Đức và là tác giả những bài hát khá sâu lắng, nhưng một nhạc sĩ ở TP.Hải Phòng bị nhiều bạn bè và gia đình chê là gàn dở, trở lại thời đồ đá, vì đã sưu tầm cả ngàn chiếc cối đá, trục đá…