khoán đất
Kiến nghị thanh tra việc giao khoán đất tại Sagri

Kiến nghị thanh tra việc giao khoán đất tại Sagri

0
Ngày 6.6, tại buổi giám sát về công tác quản lý, sử dụng và xử lý nhà - đất thuộc sở hữu nhà nước của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, ông Lê Tấn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), cho biết mặc dù trên sổ sách Sagri quản lý diện tích lớn trên 6.600 ha nhưng thực chất chỉ còn 550 ha.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng