khu Chợ Lớn
Mộ ông Lý Tường Quan ở Q.Tân Phú, TP.HCM /// Ảnh: Hà Đình Nguyên

Chuyện ít biết về Sài Gòn xưa: 3 đại gia khu Chợ Lớn

8
Lịch sử Chợ Lớn gắn liền với thương mại và cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 xuất hiện các nhân vật đặc biệt, để lại dấu ấn ít nhiều trong ký ức người dân Sài Gòn - Chợ Lớn không chỉ về phương diện kinh tế mà còn trong lĩnh vực văn hóa và xã hội.