kiểm nghiệm thực phẩm
Chênh lệch 15 lần phí kiểm nghiệm thực phẩm

Chênh lệch 15 lần phí kiểm nghiệm thực phẩm

0
VASEP vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ NN-PTNT kiến nghị điều chỉnh đơn giá kiểm nghiệm an toàn thực phẩm do mức phí quá cao và không phù hợp với thực tế.