kiểm tra doanh nghiệp
Thanh tra

Thanh tra

0
Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp 6 - 7 lần trong 1 năm.