kinh tế hợp tác
 /// Ảnh: Huy Đạt

Khi người trẻ ‘hợp tác’

0
Tỷ lệ người trẻ hoạt động trên lĩnh vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã ở TP.Đà Nẵng đang ngày càng gia tăng, hiện chiếm hơn 20% theo thống kê của Liên minh hợp tác xã TP.Đà Nẵng.