K’Nam
K'Nam trong vườn lan rừng  /// Lâm Viên

Làm giàu từ lan rừng

0
“Trồng chơi ăn thật” là câu nói cửa miệng của giới chơi lan rừng ở Di Linh (Lâm Đồng), đôi khi bán được một giò lan cũng bằng tiền lương cả năm trời của một công chức.