kỳ yên
Kỳ Yên vọng và những chỉ dấu văn hóa Nam bộ

Kỳ Yên vọng và những chỉ dấu văn hóa Nam bộ

0
Cứ vào giữa tháng 11 âm lịch hằng năm, đình làng Nam bộ, kể cả trong Sài Gòn ra đến vùng ven và xuống tận miền đồng bằng, lại rộn ràng nhộn nhịp cúng tế lễ Kỳ Yên.