la cà ban đêm
Thiết bị Mosquito tại công viên Barrett  ở Philadelphia /// Ảnh chụp màn hình Today

Tranh cãi thiết bị đuổi giới trẻ la cà ban đêm

0
Thiết bị đuổi giới trẻ la cà ban đêm là thiết bị tạo âm thanh tần số cao mà chỉ những người từ 13-25 tuổi mới nghe, nhưng các chuyên gia cho rằng trẻ em và một số người trưởng thành vẫn bị ảnh hưởng.