làm giá cổ phiếu
Phạt 250 triệu đồng vì làm giá cổ phiếu

Phạt 250 triệu đồng vì làm giá cổ phiếu

0
Hôm qua 5.9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt 250 triệu đồng đối với ông Vũ Xuân Dương (địa chỉ thường trú tại Tiền Hải, Thái Bình).