lao động khiếm thính
Tìm đầu ra cho lao động khiếm thính

Tìm đầu ra cho lao động khiếm thính

0
Mặc dù được nhìn nhận là có khả năng học nghề nhanh, làm việc hiệu quả đến bất ngờ, song cánh cửa vào đời của những bạn trẻ khiếm thính vẫn còn khá hẹp. Tại sao?