lây lan
Dịch tay chân miệng lây lan ở mức báo động

Dịch tay chân miệng lây lan ở mức báo động

0
Ngày 10.11, ông Lê Minh Định - Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận cho biết: “Qua nhiều tháng theo dõi, chúng tôi thấy bệnh phát triển với tốc độ nhanh và hiện đã mất kiểm soát, mặc dù chúng tôi đã thực hiện hết các biện pháp nhằm khống chế dịch”.