lệ phí trước bạ xe ô tô

Dự thảo giảm lệ phí trước bạ xe ô tô 50% /// Ảnh: Thái Nguyên

Khi nào giảm lệ phí trước bạ xe ô tô 50% ?

2

Chính phủ vừa đưa ra dự thảo Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước giảm 50% so với hiện nay đến hết 31.12.2020.