lương thực thực phẩm
Khẩn trương chuẩn bị hàng tết

Khẩn trương chuẩn bị hàng tết

0
Nguồn lương thực thực phẩm cả nước có nhiều biến động do lũ lụt và dịch bệnh, dù vậy, các doanh nghiệp hiện đang tích cực chuẩn bị nguồn hàng cho dịp tết.