ly thuyet suong
Bộ quy tắc ứng xử giao tiếp văn hóa cần mở rộng ra ở phạm vi gia đình, xã hội /// Đào Ngọc Thạch

Để không là lý thuyết suông !

4
Theo nhiều giáo viên, để Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học phát huy hiệu quả cần phải có chiến lược đồng bộ, lâu dài và xây dựng từ gốc.
Giáo dục hay nhồi nhét kỹ năng sống

Giáo dục hay nhồi nhét kỹ năng sống

0
Giáo dục kỹ năng sống (KNS) đã được lồng ghép giảng dạy trong các môn học từ lớp 1 đến 12 nhưng học sinh chưa thật sự thích thú, không cảm thấy thiết thực.