mạn tính

Khoảng 170 triệu người nhiễm viêm gan siêu vi C mạn tính

Khoảng 170 triệu người nhiễm viêm gan siêu vi C mạn tính

0
Đó là con số thống kê trên toàn thế giới được đưa ra trong hội thảo khoa học mang tên “Điều trị tối ưu viêm gan siêu vi C mạn tính với bệnh nhân Việt Nam” do Văn phòng đại diện Hoffmann - La Roche kết hợp với Hội Gan mật TP.HCM tổ chức ngày 31.8.