máy bay huấn luyện
Truy điệu thiếu úy phi công Phạm Đức Trung /// Ảnh: Đức Huy

Truy điệu thiếu úy phi công Phạm Đức Trung

3
Để ghi nhận công lao và sự hy sinh của thiếu úy Phạm Đức Trung, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã truy tặng thiếu úy Trung Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.