Miên Di
Đọc những ghi chú rời rạc của Miên Di

Đọc những ghi chú rời rạc của Miên Di

0
Tôi yêu Miên Di từ những câu chữ đầu tiên, vừa mộc mạc vừa trau chuốt, vừa quằn quại vừa an nhiên, vừa chồng chất vừa rỗng không…