miễn nhiệm đại biểu HĐND
Hoãn tòa vì chưa rõ bị cáo đã bị miễn nhiệm đại biểu HĐND

Hoãn tòa vì chưa rõ bị cáo đã bị miễn nhiệm đại biểu HĐND

0
(TNO) Sau phần thẩm tra lý lịch, chủ tọa phiên tòa quyết định hoãn xử, trả hồ sơ cho cơ quan điều tra bổ sung, yêu cầu xác minh bị cáo có đúng là đại biểu HĐND xã Xuân Định nhiệm kỳ 2010-2015 hay không? Nếu đúng thì đã bị HĐND xã Xuân Định miễn nhiệm chức vụ chưa.