mời thầu
Hạng mục thi công tại Trạm y tế xã Ia Glai, H.Chư Sê 
hoàn thành trước khi mời thầu
  /// Ảnh: Trần Hiếu

Công trình làm xong mới... đấu thầu

2
Hàng loạt công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Gia Lai vi phạm nghiêm trọng, trong đó có vi phạm "công trình làm xong mới... đấu thầu".
Phê bình giám đốc một BQL tại TP.HCM

Phê bình giám đốc một BQL tại TP.HCM

0
Cá nhân lãnh đạo và tập thể ban bị phê bình vì đã gây ra những sai sót trong quá trình thực hiện dự án nâng cấp đô thị từ nguồn vốn vay ODA mà trước đó Kiểm toán Nhà nước kiểm tra, phát hiện, đề nghị xử lý.