nâng đỡ không trong sáng
 /// Minh họa: DAD

Nguy hại từ thói xu nịnh

22
Đề án Văn hóa công vụ có quy định nhân viên không nịnh bợ, lấy lòng cấp trên vì động cơ không trong sáng.