Ngâm Tắm Trắng Da
Tăng lợi nhuận kinh doanh spa cùng bồn tắm gỗ

Tăng lợi nhuận kinh doanh spa cùng bồn tắm gỗ

0
Bổ sung dịch vụ ngâm tắm với bồn tắm gỗ giúp bạn thúc đẩy lợi nhuận kinh doanh spa. Bởi chi phí đầu tư dịch vụ này thấp, dễ thu hồi vốn, nhất là tạo sức hút mạnh với khách hàng nhờ tính kết hợp độc đáo.