nghề thu nhập cao
Thu nhập cao nhờ nghề nuôi rắn

Thu nhập cao nhờ nghề nuôi rắn

0
Mô hình nuôi rắn hổ mang bạnh đang từng bước giúp người dân xã Bạch Lưu, H.Sông Lô, Vĩnh Phúc thoát nghèo, đem lại nguồn thu nhập cao hơn nhiều so với những hộ làm nông.