nghỉ việc trông con
Đa số các bà mẹ Hàn Quốc từ chức sau khi có con đầu lòng /// Reuters

40% số bà mẹ ở Hàn Quốc phải nghỉ việc trông con

0

Trong số 10 phụ nữ có con dưới 6 tuổi ở xứ sở kim chi, có 4 người buộc phải nghỉ việc vì họ không thể nào kham nổi công việc nhà và trông con nhỏ trong khi hoàn tất được yêu cầu công việc.