Ông Wolfgang Schäuble (trái) đại diện quốc hội Đức và ông Richard Ferrand thuộc quốc hội Pháp /// AFP

Động lực liên thủ mới

0
Đức và Pháp đã khởi động một khuôn khổ hợp tác mới là Hội nghị nghị viện Pháp - Đức.