người chiến thắng
Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019 /// Ngọc Dương

Câu chuyện giáo dục: Tất cả đều là người chiến thắng!

1
Thế là những ngày căng thẳng của kỳ thi THPT quốc gia đã đi qua. Và bây giờ các thí sinh đang sắp nhận được thành quả của mình. Bất luận điểm thi cao hay thấp, theo tôi, tất cả các em đều là những người chiến thắng!

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng