người hiến máu
‘Dư’ tiền hỗ trợ người hiến máu

‘Dư’ tiền hỗ trợ người hiến máu

9
Tiền nhà nước chi để hỗ trợ mua sữa, thuốc bồi bổ cho người tham gia hiến máu nhân đạo đã bị Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM “làm dư” cả tỉ đồng!

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng