người sài gòn
Làng làm hương bên cạnh chùa Ông ở xã Nghĩa Hòa
 /// Ảnh: L.V.C

Quảng Ngãi có gì lạ?

1
Ông chú trong nam ra, điều đầu tiên tôi nhắc là: “Nếu tới Quảng Ngãi thì chú cứ nói rặt ri tiếng Sài Gòn nghen chú. Nghe tiếng Sài Gòn thì đi tới đâu chú cũng dễ nhận được sự hậu đãi và cái bắt tay niềm nở!”.