nguồn nước ô nhiễm
Sống cùng ô nhiễm - Kỳ 4: Cả làng uống nước ô nhiễm

Sống cùng ô nhiễm - Kỳ 4: Cả làng uống nước ô nhiễm

0
Đầu năm 2015, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã cho công bố kết quả điều tra mới nhất về nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tại 37 “làng ung thư” trong cả nước. Theo đó, trong số 10 “làng ung thư” có nguồn nước ô nhiễm nặng nhất, thì Lũng Vị xếp ở vị trí thứ hai.