nguyễn phú trọng
Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  /// ẢNH: NHẬT BẮC

Kỷ luật cán bộ: Đau lòng nhưng phải làm

0
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 'Mỗi người chúng ta cần luôn ghi nhớ trong tâm khảm của mình rằng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân, của Đảng là tối thượng...'
Dệt may - ngành được cho là có nhiều lợi thế 	 /// Ảnh: Ngọc Thắng

Biến CPTPP thành 'cú hích' cải cách

0
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tờ trình trước Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn bản liên quan để các đại biểu thảo luận và quyết định biểu quyết thông qua vào 12.11 tới đây.