nhân lực cao cấp
Hà Nội thu hút nhân tài bằng nhiều cơ chế

Hà Nội thu hút nhân tài bằng nhiều cơ chế

0
(TNO) Theo Dự thảo nghị quyết về chính sách trọng dụng nhân tài dự kiến được HĐND TP.Hà Nội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Hà Nội sẽ thu hút nhân tài bằng nhiều cơ chế, chính sách đãi ngộ, trong đó có phương án thu hút một lần bằng 20 tháng lương tối thiểu tại thời điểm tiếp nhận.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng