nhập cư trái phép
Nhân tính

Nhân tính

1
Với những người đã chết, nhân phẩm là thứ cuối cùng còn lại. Và những người sống, dù là ai, cũng không có quyền chà đạp hay tước đi nhân phẩm đó.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng