nhật ký online

Viết nhật ký đã là ký ức của nhiều người trẻ /// SHUTTERSTOCK

Bạn còn giữ thói quen viết nhật ký?

3

Thời còn đi học, mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều lật cuốn nhật ký ra ngồi viết lại những dòng tâm trạng. Giờ thì tôi thấy lười, cũng lâu rồi không còn thói quen viết nhật ký. Còn bạn thì sao?