nổ xe bồn

Nổ khi hàn xe bồn, 2 người nguy kịch

Nổ khi hàn xe bồn, 2 người nguy kịch

4
(TNO) Xe bồn chuyên chở xăng dầu ghé lại một tiệm sắt để hàn lại một số mối hàn. Thợ đang hàn bồn thì phát nổ. Tài xế bị hất văng xa gần 2 mét, nhập viện trong tình trạng nguy kịch