nội thành Hà Nội
Siết nhập cư vào nội thành Hà Nội

Siết nhập cư vào nội thành Hà Nội

0
Sáng 26.10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trình bày tờ trình dự án luật Thủ đô và báo cáo thẩm tra về dự luật này của Ủy ban Pháp luật của QH.