nộp ngân sách
Sau thanh tra, Quảng Nam thu hồi hơn 29,4 tỉ đồng

Sau thanh tra, Quảng Nam thu hồi hơn 29,4 tỉ đồng

0
Báo cáo của Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết trong năm 2017, toàn tỉnh đã thực hiện 168/128 cuộc thanh tra hành chính (đạt 131% kế hoạch năm), phát hiện gần 65 tỉ đồng và trên 1 triệu m2 đất sai phạm.
Liều thuốc mạnh

Liều thuốc mạnh

0
Miễn, giảm, giãn thuế; xóa nợ thuế, tiền chậm nộp - phạt mà gốc là tiền nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước tính đến cuối năm 2013 để hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất là các giải pháp đang được Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất theo yêu cầu của Chính phủ.
Năm 2012, Vinamilk sẽ nộp ngân sách 3.000 tỉ đồng

Năm 2012, Vinamilk sẽ nộp ngân sách 3.000 tỉ đồng

0
Ngày 23.10, Vinamilk cho biết trong 9 tháng đầu năm 2012 đã nộp ngân sách nhà nước 2.200 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính đến hết năm 2012, số tiền nộp ngân sách của Vinamilk sẽ vào khoảng 3.000 tỉ đồng.