ông Lê Duy Hạnh
Gặp “vua” lan ngọc điểm ở vùng biên

Gặp “vua” lan ngọc điểm ở vùng biên

0

Sở hữu vương quốc hoa lan ngọc điểm rừng gần 10.000m2 ở vùng biên giới, ông Lê Duy Hạnh, 43 tuổi, ở ấp Tân Trung, xã Tân Hà, H.Tân Châu (Tây Ninh) được giới yêu lan gọi bằng mỹ từ “vua” lan ngọc điểm.