/// NVCC

10 năm tới, giáo dục ra sao ?

3
10 năm tới sẽ là câu chuyện của tư duy và kỹ năng, của sự thấu cảm và trí thông minh cảm xúc, và người thành công sẽ là người có bộ năng lực cốt lõi để có thể thích ứng với sự thay đổi của thế giới.
PGS-TS Vũ Hải Quân: Người trò chuyện với máy tính

PGS-TS Vũ Hải Quân: Người trò chuyện với máy tính

0
Giao tiếp, điều khiển máy tính bằng tiếng nói; dựng lại giọng nói của một người hay phiên dịch tự động giữa người nói tiếng Việt và người nói ngôn ngữ khác… là những dự án của Phòng Thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AILab) nơi PGS-TS Vũ Hải Quân đứng đầu.