Phan Đình Trạc
Phân công người điều hành thay ông Nguyễn Bá Thanh

Phân công người điều hành thay ông Nguyễn Bá Thanh

4

(TNO) Trong thời gian ông Nguyễn Bá Thanh nghỉ chữa bê%3ḅnh, ông Phan Đình Trạc, Phó trưởng ban Nô%3ḅi chính T.Ư sẽ thay mặt ông Nguyễn Bá Thanh giải quyết, điều hành các công viê%3ḅc của Ban.