phân lô bán
Cho phép tái phân lô bán nền khu đô thị

Cho phép tái phân lô bán nền khu đô thị

0
Các khu đô thị sẽ được phân lô bán đất nền, thay vì phải xây xong thô mới được bán như hiện nay, là điểm nổi bật trong Thông tư liên tịch số 20 do Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ ban hành, nhằm hướng dẫn nội dung Nghị định 11 có hiệu lực từ ngày 5.1.2014.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng