phố Kỳ Lừa
Món vịt áp chao nổi tiếng của Lạng Sơn

Đồng Đăng không chỉ có phố Kỳ Lừa

2
Lạng Sơn đâu chỉ có ải Chi Lăng, đỉnh Mẫu Sơn mùa có tuyết... Những mặc định check-in khiến du khách chọn cách khám phá như nhau, cảm nhận như nhau và họ chỉ đến một lần rồi thôi. Nhưng Lạng Sơn nào chỉ có vậy.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng